Bewindvoering

Beschermingsbewind
Soms is iemand (tijdelijk) niet meer in staat om de eigen financiële belangen goed te behartigen. Dit kan komen door lichamelijke of geestelijke problemen of door psychische klachten. In deze gevallen kan de kantonrechter iemand onder bewind stellen.

Ook voor ouderen is het vaak een probleem om de snelle ontwikkelingen van deze tijd bij te benen en vooral op financieel gebied komt het helaas veel voor dat ouderen daardoor in de problemen komen.

Waarom beschermingsbewind?
Beschermingsbewind kan veel zorg uit handen nemen als u niet in staat bent om uw eigen financiën te beheren. De rekeningen worden op tijd betaald en iedere week wordt er leefgeld overgemaakt naar uw eigen rekening, daarbij wordt uw vermogen beschermd.

Aanvraag
Als cliënt kunt u zelf bewindvoering aanvragen. Meestal gebeurt dat met hulp van een familielid of hulpverlener. Een bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de rechtbank. Mocht beschermingsbewind de voorkeur genieten dan kunnen wij dit voor u aanvragen bij het kantongerecht. Bij toekenning van de bewindvoering zullen wij aan de kantonrechter verantwoording afleggen over alle zaken die onder het bewind vallen. Afhankelijk van uw financiële situatie kunnen wij Bijzondere Bijstand voor u aanvragen.

Kosten
Wij berekenen voor onze diensten een vast bedrag per maand, zoals vastgesteld is door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) en de branchevereniging. Deze kosten vind u onder het kopje tarieven 2022/2023.

Beëindiging
Inkomensbeheer, budgetbeheer of beschermingsbewind kan worden beëindigd door:
• Een verzoekschrift ter opheffing van de cliënt of diens begeleiding
• Een uitspraak van de kantonrechter
• Het overlijden van de cliënt

Indien u belangstelling heeft voor een vrijblijvend gesprek kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mtbewindvoering.nl of te appen naar 06 252 445 45.