Home

Het lijkt altijd wat vreemd om geld uit te geven terwijl je eigenlijk al geld te kort komt, maar toch is dit een hele verstandige investering.
Wij gaan samen met u een budgetplan opstellen waarin we goed de balans kunnen zien tussen de inkomsten en de uitgaven. Ook kunnen we in overleg met u uw abonnementen aanpassen, zodat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat.

Inkomensbeheer kost geld, maar vergeleken met de kosten die u maakt bij het rood staan, schulden, incasso – en onverwachte kosten, verdient de investering van inkomensbeheer zichzelf dubbel en dwars terug !!

Of u nu jong of oud bent, alleenstaand of getrouwd, niemand wil graag in de schulden (komen) zitten of blijven zitten. Samen met u zullen wij kijken naar een oplossing die aansluit bij uw situatie.

Wie zijn wij ?
MT  is in 2013 opgericht om mensen in financiële onzekerheden en moeilijkheden bij te staan en te helpen weer zelfstandig verder te komen met hun eigen financiële middelen. Het idee hiervoor is ontstaan na het signaleren van de vele wachtlijsten bij instanties en het gebrek aan persoonlijke aandacht en tijd. Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie en samenwerking is. Daarom vinden wij openheid van zaken (transparantie) een vereiste.
In het aanpakken en aflossen van schulden ligt onze passie, deze sluit aan bij onze capaciteiten.
Wij zijn doortastend, gedreven en resultaatgericht en door onze goede reputatie bij deurwaarders kunnen wij gemakkelijker passende betalingsregelingen treffen.
Door onze achtergrond en opleiding tot bewindvoerder en schuldhulpverlener hebben wij de kennis in huis om mensen die in de financiële problemen zijn gekomen (tijdelijk) te begeleiden.

Dit geeft rust  zodat het “gewone “ leven weer opgepakt kan worden.
Wij zijn voor iedereen toegankelijk. Wij hebben geen lange wachttijden, maar een heldere en vlotte dienstverlening. Deze dienstverlening richt zich op de financiële administratie van particulieren en vooral op inkomensbeheer.

 

Indien u belangstelling heeft voor een vrijblijvend en gratis gesprek kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mtbewindvoering.nl of te bellen/appen naar 06 252 445 45